• De beeltenis van Johan van Nordingen.

    Eric Coolen

Alkmaar in Beeld door Eric Coolen

Het Huis van Achten

ALKMAAR In de reeks Alkmaar in Beeld wordt aandacht besteed aan Alkmaar door middel van tekeningen van illustrator Eric J. Coolen (1965). Hij is publiekswinnaar van Kunst- en Cultuurprijs De Olifant 2013 en tekent voor uitgeverijen, bedrijven en instanties. Deze week aandacht voor het Huis van Achten.


Aan de Gedempte Nieuwesloot in Alkmaar staat het Huis van Achten. Het hofje werd in 1656 gesticht door Johan van Nordingen bij wilsbeschikking dat het huis ingericht werd als tehuis voor maximaal acht oude mannen. In de volksmond kreeg het hofje hierdoor de naam Huis van Achten. De familie van Johan van Nordingen was afkomstig uit Den Haag. De familieportretten van de grootouders zijn te zien de entreehal van het huis/hofje. De vader van Johan verhuisde naar Alkmaar. Hij was een succesvol advocaat. Zijn kantoor was tegenover het stadhuis in de Langestraat gevestigd. Johan's moeder was Magrita Heyckens. Haar portret hangt in de regentenkamer. Het echtpaar van Nordingen had drie kinderen.
Johan was de laatst levende van de familie en was daarmee de enige erfgenaam. Hij liet testamentair vastleggen dat van zijn fortuin een hof ingericht moest worden als een tehuis voor acht oude mannen. Het hofje bestaat uit drie vleugels die de binnentuin omsluiten. De vierde zijde van de binnentuin wordt begrensd door het Hof van Sonoy.
De vleugel aan de Gedempte Nieuwesloot zijde heeft in het midden een topgevel met een gedenksteen. Aan weerszijden van het bovenste venster staat een beeld van een schildhoudende, oude man.

De acht kamertjes waar voorheen de oude mannen woonden, bevinden zich aan de zijde van de Lombardsteeg en de Veerstraat. Alle kamertjes hadden een schouw en bedstee. De bedsteden zijn verwijderd.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw is het hofje gerestaureerd en heringedeeld. Hierbij zijn zeven zelfstandige woningen ontstaan.