• Pixabay

Heiloo wordt lid van Omgevingsraad Schiphol

HEILOO Het College van B&W heeft besloten om per 1 januari 2019 lid te worden van de Omgevingsraad Schiphol. De aanleiding hiervoor is dat de gemeente door de toename van het vliegverkeer binnen de 48 dB geluidscontour van Schiphol is komen te liggen.

In januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol van start gegaan. De Omgevingsraad Schiphol is het platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen.

Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties. De Omgevingsraad Schiphol heeft tot doel een duurzame ontwikkeling, inpassing en gebruik van de luchthaven Schiphol in zijn omgeving te bevorderen.

Gemeente Heiloo zet zich al langer in om de vlieghinder van Schiphol aan te pakken. Zij werkt met zeven andere gemeenten in de regio intensief samen. In 2016 is een geluidsmeetpost op het gemeentehuis geïnstalleerd.

Wethouder Rob Opdam: 'Volgens de nieuwe berekende begrenzing ligt een deel van Heiloo nu binnen de geluidscontour van Schiphol. Dan is het ook mogelijk om lid te worden van de Omgevingsraad. We grijpen deze kans met beide handen aan. Als lid van de raad word je beter geïnformeerd en kom je dichter op het bestuurlijke overleg te zitten. Dat is van groot belang omdat er veel meldingen van vlieghinder afkomstig zijn uit onze gemeente. Sinds enkele jaren voeren wij continu de ranglijsten van melders van vlieghinder aan.'

Voor inwoners van de gemeente ontstaat de mogelijkheid om zelfstandig met een vertegenwoordiging te komen in de Omgevingsraad via de bewonersorganisaties. Dit staat los van het lidmaatschap van de gemeente.

Wie interesse heeft, kan voor meer informatie terecht op www.omgevingsraadschiphol.nl