• Het materiaalgebruik maakt de pui(en) van het complex Molen Van Banning bijzonder.

    Aangeleverd

Genomineerden voor Alkmaarse Puienprijs bekend

ALKMAAR De nominaties voor de veertiende Puienprijs, die de Historische Vereniging Alkmaar sinds het jaar 2000 organiseert, zijn bekend. Er zijn weer veel nieuwe, vernieuwde of gerestaureerde gevels door de Puienprijscommissie bekeken. De selectie van de nominaties werd gemaakt uit een longlist van circa 80 panden, die in de twee jaar voorafgaande aan 1 augustus 2017 gereed zijn gekomen na een verbouwing, nieuwbouw of restauratie.

De Puienprijscommissie heeft in de categorie ' zakelijke panden met nieuwe puien' vijf panden genomineerd, te weten de Breedstraat hoek Schoutenstraat, Koorstraat 16-19, Langestraat 54, Langestraat 58 (Costes) en Zevenhuizen hoek Molenbuurt de kiosk van Bodrum.

In de categorie 'zakelijke panden met historische puien' is de afgelopen twee jaar een aantal bijzondere restauraties en renovaties gereed gekomen. Genomineerd zijn Alcmariapad 1 (IJkgebouw), Hekelstraat 9 (Butik), Kennemerstraatweg 31-33: (Van der Borden), Laat 183 (Van Delft Kruidnoten ) en Langestraat 12: (Prego Lunchroom voorheen Soecker).

In de categorie 'Woonhuizen nieuw' zijn evenals bij de vorige puienprijsverkiezing een paar grote projecten opgenomen die de afgelopen twee jaar gereed zijn gekomen, zoals bij het Baanpad. De nominaties zijn voor Heiligland 52, Koningsweg/ hoek Doelenkluft, Molen Van Banning: Schelphoek, Paul Krugerstraat 13 t/m 77 en Vijvertje 9. In de categorie 'Woonhuizen restauraties' zijn de panden aan Doelenstraat 7, Herenstraat 3, Nieuwlandersingel 54 (villa Emma, Spoorstraat 20 en Van Everdingenstraat 11 genomineerd.

Evenals voorgaande jaren is er een aantal eervolle vermeldingen van panden, die om verschillende redenen niet genomineerd zijn, maar door restauratie, groot onderhoud of herstel van oude verbijzonderingen of detaillering het vermelden waard zijn. Dit zijn: Fnidsen 75, Houttil 3, Laat hoek Ridderstraat, Molenbuurt / Achter de Vest en de Sint Laurensstraat (Het Hooge Huys). Tenslotte hebben een aantal panden die in voorgaande jaren een 'Gele Kaart' hebben gehad groot onderhoud of een totale renovatie ondergaan die het vermelden waard is . Dat betreft Groeneweg 56 (oude stolpwoning), Bergerweg 24(voormalig Anytime) en Laat 112 hoek Boterstraat (het oude pand van Cloeck) waarin nu al weer decennia een chinees restaurant Azië gevestigd is). De nieuwe gele kaarten worden later bekend gemaakt.

Ook dit jaar kan het publiek zijn of haar keuze uit de genomineerde panden maken. Dit kan via de website van de Historische Vereniging Alkmaar: https://www.hvalkmaar.nl/puienprijs/. Daar zijn ook de foto's van alle genomineerde panden te vinden. Ook via de site van het Regionaal Archief bij 'Alkmaar op de kaart' kunnen de nominaties op de juiste locatie opgezocht worden (http://www.alkmaaropdekaart.nl/#/puienprijs-2017/) De Puienprijscommissie gaat tijdens de 'Puienprijsavond' dieper in op de selectie van de nominaties. Daarnaast zal de bekendmaking van de prijswinnaars tijdens deze bijeenkomst op woensdag 22 november plaats hebben. Dit jaar is de Puienprijsavond in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Picassolaan 20. De avond begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Toegang is gratis.