• De excursieleiders van de Oosterdel.

    Betrekken bij Groen

Geld voor groene ideeën van vrijwilligers

LANGEDIJK Er is dit jaar weer 45.000 euro beschikbaar voor Noord-Hollandse groene vrijwilligersprojecten. Het geld van het fonds 'Betrekken bij Groen' is afkomstig van de provincie Noord-Holland en de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland verdelen het. Van 15 februari tot 15 maart 2018 kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag indienen. Vooral projecten rond jongvolwassenen in het groen, verhoging van de biodiversiteit en de verbetering van de efficiency van het vrijwilligerswerk maken kans op een bijdrage.

Ook dit jaar heeft het fonds speerpunten. Projecten die de natuur verbeteren en zorgen voor meer planten en dieren, maken vooral kans als dit gecombineerd wordt door nieuwe samenwerkingsvormen. Denk daarbij aan de samenwerking tussen een zorginstelling en een heemtuin. Ook projecten die jongvolwassenen (18-35 jaar) betrekken bij het groen maken meer kans op een bijdrage. De instroom van nieuwe vrijwilligers en verhoging van de efficiency of de flexibilisering van het vrijwilligerswerk verdienen extra aandacht en dus geld.

De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma 'Betrekken bij Groen' uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.

VRUCHTBARE MOESTUIN Vorig jaar werden diverse groepen in Noord-Holland blij gemaakt met een bijdrage. Enkele voorbeelden: In Overveen werd een paddenscherm met hulp en steun van 71 supporters aangelegd. In Langedijk is er een basis gelegd voor de toekomst van de Oosterdel. Er zijn 9 deskundigen opgeleid om schoolklassen en volwassenen rond te leiden. Tevens zijn er schippers opgeleid voor de excursieboten.

Meer informatie over het 'Betrekken bij Groen' Fonds? Kijk op de website www.betrekkenbijgroen.nl voor alle informatie en een inschrijfformulier.