• Femke Flietstra uit Alkmaar staat op plaats 8 voor Code Oranje.

    Code Oranje

Femke Flietstra (Code Oranje): 'De provincie moet Alkmaar meer ruimte geven om met bouwplannen te komen'

ALKMAAR De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat de inwoners? Wat is de invloed van kiezers? Valt er wel iets te kiezen? Het Alkmaars Weekblad laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen op 20 maart (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer Femke Flietstra uit Alkmaar. Zij staat op plek 8 voor Code Oranje.

"Code Oranje staat voor mee doen een meebeslissen. 'De Provinciale Staten' klinkt voor veel mensen als iets wat ver van hen afstaat, maar het raakt wel degelijk ons dagelijks leven. We gaan met de bus naar het werk of rijden over de provinciale weg. Jongeren die uit huis willen moeten zoeken naar een woonruimte in onze regio. De mensen in de IJmond ervaren overlast van de uitstoot van Tata Steel. Dat zijn allemaal zaken waar de provincie grote invloed op heeft. Code Oranje wil mensen hierover mee laten denken en beslissen, juist omdat het hun directe leefomgeving is!"

[De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen stad of dorp. Is het tijd dat de provincie de mogelijkheden voor gemeenten om uit te breiden gaat verruimen? 

Het zou sneller en beter gaan als de provincie de gemeente meer ruimte zou geven om zelf met plannen te komen. Zelfs als het gaat om bouwen in het groen. De inwoners, van bijvoorbeeld Castricum, maar evengoed van Alkmaar, beseffen heel goed wat de waarde van het groen in ons gebied is, dus zullen daar echt niet onzorgvuldig mee omgaan!

[De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar Alkmaar? 

De meeste mensen in onze regio hebben nog nooit van de campagne 'Holland boven Amsterdam' gehoord. Het is dan ook echt een campagne die van boven af is bedacht. Ik zou zeggen, draai het om: sluit aan bij initiatieven en ondernemers die in onze regio actief zijn. En ga met hen om tafel om een slimme campagne en activiteiten te bedenken om toeristen naar ons mooie gebied te trekken.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

Beide! Als je investeert in één van beide dan los je het probleem echt niet op. En dan zijn wegen en openbaar vervoer de 'obvious' mogelijkheden. Maar wat te denken van snelfietspaden en deelauto's? En de provinciale weg van Uitgeest naar Castricum kan echt een stuk veiliger.

Natuurbeschermers zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren? 

Op zich is het een verstandig dat er goed gekeken wordt naar het verzorgen van de natuur die boeren in hun bezit hebben. Maar door maatregelen van bovenaf op te leggen creëer je automatisch tegenstand. De rol van de provincie hierin zou meer faciliterend moeten zijn i.p.v. opleggend. Met een beetje ondersteuning zijn boeren prima in staat en gemotiveerd om de omslag te maken.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden?

Dit speelt bijvoorbeeld in het duingebied tussen Bakkum en Egmond. Bewoners worden structureel te weinig gehoord en vaak als lastig beschouwd. Ga met de bewoners om tafel, zo kom je erachter dat ze kennis en kunde hebben en met constructieve ideeën komen. Want het gaat tenslotte wel om onze leefomgeving!

Is de provincie streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen (zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond)? 

Als een bedrijf, zoals Tata Steel, in een drukbevolkt gebied wil blijven draaien, dan moeten ze natuurlijk voldoen aan de milieu-eisen. Liefst vrijwillig, maar als het moet dan onder stevige druk. Laat daarbij mensen die in de omgeving wonen mee kijken en laat ze meedenken over oplossingen. Dat geeft vertrouwen in de verandering. En vergis je niet: met innovatieve techniek is veel mogelijk.  

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines?

Haha wat wij willen…. Wat wij willen is het hele systeem omdraaien! Mensen zijn echt bereid om mee te denken en mee te werken aan veranderingen. Maar ze willen wel gehoord worden. Als provincie, maar ook als gemeente, zou je moeten zorgen dat hun ideeën uitgevoerd kunnen worden. Maar als je alles van bovenaf wil sturen, dan zorg je voor weerstand en werk je averechts.