Extra gift voor WonenPlus

ALKMAAR WonenPlus Alkmaar ontvangt van het Oranje Fonds een extra bedrag van €20.000 voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Al eerder ontving de organisatie een bedrag van € 25.000 euro. De vrijwilligersorganisatie wordt daarmee beloond voor de succesvolle aanpak van eenzaamheid onder mensen van 65 jaar en ouder. Samen met de bewonersonderneming De Alkenhorst is een brede aanpak ontwikkeld, waarin aandacht is voor individuele ondersteuning, ontmoeting en deelname aan creatieve en culturele activiteiten.

In Alkmaar wonen meer dan 20.000 mensen die ouder zijn dan 65 jaar Uit landelijke cijfers komt naar voren dat 22 % van ouderen tussen 55 en 89 jaar zich erg eenzaam voelt. Hoe ouder mensen zijn hoe hoger de percentages uitvallen. Zij hebben minder contacten dan zij wensen of missen een vertrouwd persoon in hun leven. Deelname aan ontmoetingsactiviteiten kunnen bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid, maar in veel gevallen is er meer nodig. Daarom heeft De Alkenhorst een aparte huiskamer waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten, is er een kook- en eetgroep en zijn er creatieve en culturele middagen. Ook is er een maandelijkse filmmiddag. Ouderen die moeite hebben om de stap naar de huiskamer of activiteit te zetten, kunnen een beroep op een vrijwilliger doen. En ouderen die nieuwe vriendschappen willen aangaan of hun vriendschappen willen verdiepen, kunnen deelnemen aan de cursus 'Zin in contact'.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het Fonds met 31 miljoen zo'n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn. Begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en Bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

WonenPlus Alkmaar is blij met de toegekende bedragen van het Oranje Fonds. De organisatie zet ook eigen middelen en menskracht in. Maar vooral ouderen zelf vervullen een belangrijke rol. Creatieve en ondernemende ouderen die een bijdrage willen leveren, zijn daarom van harte welkom en kunnen contact op nemen met Wim van Veen, tel. 06-85257466.