• Miranda Loonstra poseert met de al bestaande Rotterdamse kinderkrant bij diverse andere media-uitingen bij Bruna de Hoef.

    Alef Starreveld

Eigen kinderkrant voor Alkmaar

ALKMAAR De Alkmaarse Miranda Loonstra heeft het initiatief genomen om, naar Rotterdams voorbeeld, voor de regio Groot Alkmaar een eigen kinderkrant Jong072 op te zetten voor kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool. Alle kinderen moeten hun eigen exemplaar gaan krijgen.

Karel Beentjes

Miranda streeft ernaar dat in januari 2019 het eerste exemplaar verschijnt. De Alkmaarse komt uit het onderwijs. Een jaar geleden heeft ze ontslag genomen bij het onderwijs waar ze heeft gewerkt als directeur en leerkracht. Sindsdien heeft ze haar eigen website en haar bedrijf De Onderwijsstroom. Miranda is tekstschrijfster en heeft het boek 'Verhalen van juffrouw Mier' geschreven. "Ik zag half juli een bericht van Denk Jong op mijn Facebookpagina: Start je eigen lokale kinderkrant. Toen ik de uitgangspunten van Denk Jong zag, onder andere 'Ik neem kinderen serieus', 'Ieder kind verdient een eigen krant', 'Ik wil graag iets doen voor mijn gemeente' en 'Ik wil graag een eigen krant voor kinderen leiden', wist ik meteen: hier hoort mijn naam onder te staan", stelt Miranda.
TAALONTWIKKELING De kinderkrant wil werken aan taalontwikkeling en leesplezier van de kinderen en ze op positieve manier laten kennis maken met media en nieuws, maar ook zorgen voor verbinding en verantwoordelijkheid. Daarom is de krant ook gratis. De kinderkrant gaat nadrukkelijk ook ruimte bieden voor de eigen inbreng en de andere talenten van de kinderen. Ook met zijn kleurige stripachtige vormgeving is de krant op hen gericht.
Het idee voor een kinderkrant komt uit Rotterdam. Daar verscheen het eerste nummer in 2010 en de Rotterdamse kinderkrant Jong010 telt 40.000 gratis exemplaren. Deze krant verschijnt maandelijks. Elk kind in groepen 5 t/m 8 krijgt zijn eigen krant. Suzanne Huig en en Angelique van Tilburg zijn de drijvende krachten achter de Rotterdamse kinderkrant. Samen hebben zij een opleidingstraject opgezet voor wie in de eigen regio ook een kinderkrant wil opzetten. Miranda gaat dit traject volgen. "Over vijf jaar hoop ik dat de kinderkrant bloeit en zich strekt over het hele gebied van 072. Of het gaat slagen? Natuurlijk gaat het slagen, ik heb er vertrouwen in en heb met Angelique en Suzanne een fantastisch team achter me staan."