Eigen energiebedrijf bedrijventerreinen is een feit

ALKMAAR Boekelermeer Energiepositief start, ondersteund door Ondernemend Regio Alkmaar, het eigen energiebedrijf BEplus Alkmaar. Doel is, met de ondernemers als aandeelhouders, om gezamenlijk verder te verduurzamen tegen lagere kosten. Dit kan worden bereikt door zoveel mogelijk met de bedrijven zelf de in-en verkoop van energie te organiseren en te beheren.

De eerste belangrijke taak die het energiebedrijf voor zichzelf ziet, is het opzetten van een systeem voor Lokaal Energie Management (LEM) om maximale opbrengst uit de op de bedrijventerreinen opgewekte energie te halen. Door energie onderling te verhandelen, blijven de energieopbrengsten bij de ondernemers die daarmee besparen op de jaarlijkse kosten van energielevering. Andere activiteiten worden onder meer het realiseren van laadpalen voor elektrische auto's op het terrein, het realiseren van energieopslag en de exploitatie van zonnedaken.

BEplus Alkmaar is formeel opgericht door Ondernemend Regio Alkmaar (ORA), nu nog de enige aandeelhouder. Deelnemers en derden krijgen de mogelijkheid medeaandeelhouder te worden. Aandeelhouders behalen voordeel als afnemer van de diensten én uit de totale exploitatie. De eerste vijf ondernemers hebben zich al aangemeld. Hoe meer aandeelhouders des te meer financiële ruimte er is om de voorgenomen projecten onafhankelijk en zelfstandig uit te voeren. Het project Boekelermeer energiepositief heeft de ambitie om dit bedrijventerrein meer energie te laten verbruiken dan er wordt opgewekt. Dat gebeurt onder meer met collectieve inkoop.