• Harry van Reeken

Duurzame ledverlichting N9 tussen Alkmaar en Den Helder

REGIO Rijkswaterstaat vervangt komende weken de openbare verlichting langs de N9 tussen Alkmaar en De Kooy bij Den Helder door duurzame ledverlichting.

De werkzaamheden zijn al van start gegaan en duren vijf weken. Er wordt 's avonds en 's nachts gewerkt, tussen 21.00 uur en 05.00 uur, wanneer er minder verkeer op de weg is. Door bovendien slim te combineren met werkzaamheden aan asfalt en het maaien van de bermen ondervinden weggebruikers zo min mogelijk hinder.

De verlichting langs de N9 nadert het einde van de levensduur. Bovendien was er door aanrijdingen met lichtmasten regelmatig uitval van lampen. Rijkswaterstaat grijpt de vervanging van de verlichting aan om deze duurzamer te maken. Ledverlichting is energiezuiniger, gaat langer mee en geeft minder lichthinder dan de huidige verlichting. De aanpassing naar led past bij de ambitie van Rijkswaterstaat om het rijkswegennet energieneutraal te maken.

Voor de veiligheid van zowel weggebruikers als wegwerkers wordt de N9 daar waar wordt gewerkt afgesloten. Weggebruikers worden ter plaatse omgeleid. De extra reistijd varieert van 5 tot maximaal 20 minuten, afhankelijk van de locatie van de werkzaamheden.

Rijkswaterstaat adviseert de reis voor te bereiden en voor vertrek www.vananaarbeter.nl te raadplegen. Hier staan alle locaties van de werkzaamheden, wegafsluitingen, data en tijdstippen. De werkzaamheden zijn op 25 augustus gereed.