• Het Alkmaars Prachtkoor n actie tijdens een eerdere versie van het Dubbelkerstconcert.

    Aangeleverd

Dubbelwinterconcert in Overdie

ALKMAAR Als elk jaar zijn het twee bijzondere koren die het jaarlijkse Dubbelkerstconcert in Wijkcentrum Overdie gaan uitvoeren. Dit jaar wordt vaste deelnemer het Alkmaars Prachtkoor bijgestaan door wereldmuziekkoor Zizo. De uitvoering is vrijdagavond 15 december.

Het Alkmaars PrachtKoor is een koor voor mensen met een verstandelijke beperking. Een van de doelen van de stichting Alkmaars PrachtKoor is de koorleden te laten schitteren op het podium en het publiek de talenten van mensen met een beperking te laten zien. Ook streeft de stichting integratie voor koorleden na. "Zo ontstond het idee om elk jaar een koor uit te nodigen om samen een kerstconcert te verzorgen. Dit samen zingen tijdens het dubbelconcert is uiteraard optimale integratie voor koorleden en voor het publiek. Passend bij de kerstgedachte", zo vinden de begeleiders van het Alkmaars Prachtkoor.

KERSTSTEMMING Voorgaande jaren deden Alkmaarse koren met dit unieke concert, zoals Blair, DonnAcappella, Bjerjozka, ,Tadam! en Timeless Vocaal. "Deze concerten waren hartverwarmend en brachten ieder in een mooie kerststemming", klinkt het in herinnering. Dit jaar valt dus de eer te beurt aan het Alkmaarse wereldmuziekkoor ZiZo.

Zizo is op eigen wijze misschien wel net zo bijzonder als het Alkmaars Prachtkoor. Want Zizo zien en horen zingen valt niet mee voor een koorliefhebber. Het koor verzorgt namelijk slechts 'heel af en toe' een optreden. Zizo is een kleinkoor met 12 leden, maar speciaal voor dit concert breidt het koor uit tot 16 leden. Het koor zingt al jaren liederen uit de hele wereld. En dus voornamelijk voor het eigen plezier. En dus is het Dubbelkerstconcert ook voor ZiZo een bijzonder optreden.

SAMEN ZINGEN De koren Alkmaars Prachtkoor en ZiZo hebben voor het dubbelconcert al samen geoefend en de betrokkenen kijken uit naar de gezamenlijke uitvoering van vrijdag. "De gezamenlijke generale repetitie was een geweldige avond voor alle koorleden; er werd al heerlijk samen gezongen." Vrijdag voert elk koor een aantal eigen liederen én wordt er gezamenlijk gezongen.

Op vrijdag 15 december, Wijkcentrum Overdie aan de Van Maerlantstraat 8-10, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.