• Een spannend moment....

    Alef Starreveld

De Rijp heeft weer een carillon

DE RIJP De Rijp heeft in vroeger tijden een carillon gehad, naar een ontwerp van Jan Adriaanszoon Leeghwater. Het klokkenspel of de beiaard (ook benamingen voor een carillon), werd op gezette tijden bespeeld door een beiaardier. Met de grote brand van De Rijp in 1654 werd ook het carillon verwoest.

De klanken van een carillon zouden in een dorp als De Rijp zeer welkom zijn. Een klinkend middelpunt dat mensen als gezellig en karakteristiek ervaren. Velen waren het erover eens dat een klokkenspel hoort bij een dorp als De Rijp. De toren van de Grote Kerk in De Rijp is zeer geschikt voor terugkeer van een carillon. De kosten hiervoor, inclusief een veiliger toegang, de aanpassing van de luidklokken en de restauratie van het historische torenuurwerk bedroegen echter € 215.000. Op initiatief van Christiaan Winter, beiaardier in dienst van de gemeente Alkmaar, een aantal medestanders en met ondersteuning van de gemeente werd daarom de Stichting Carillon De Rijp opgericht met als doel het benodigde kapitaal op te halen en dat aan te wenden voor de realisatie van het carillon in De Rijp. Maandag 15 juli was een gedenkwaardige dag want toen werden de klokken in de Grote Kerk gehangen. Fotograaf Alef Starreveld was erbij en maakte dit korte filmpje. Kijk voor foto's in het Alkmaars Weekblad van 17 juli.

Bron: www.carillonderijp.nl