• Pascale de Hoogh is coördinator van Sport-Z.

    Gemeente Alkmaar

De maatschappelijke functie van sport

ALKMAAR Het principe dat sport en bewegen bijdraagt aan participatie is inmiddels algemeen geaccepteerd en omarmd. Ook in Alkmaar. De gemeente heeft in Sport-Z de partner gevonden waarmee de maatschappelijke rol van sport wordt gefaciliteerd en gestimuleerd.

Sport-Z heeft een coördinator aangesteld die de betrokken partners met elkaar verbindt. Deze coördinator, Pascale de Hoogh, richt zich op het inzetten van sport en bewegen als middel. Dit gebeurt met verschillende activiteiten en programma's die bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Sport en Maatschappij is een van die programma's en gaat over het maatschappelijk betrokken ondernemen bij sportverenigingen. De centrale vragen daarbij zijn: hoe zetten we sport en bewegen als middel in en op welke manier kunnen we verenigingen betrekken? Sport en bewegen zijn hierbij de middelen om te verbinden en tot samenwerking ofwel co-creatie te komen.

De maatschappelijke betrokkenheid waar we ons met Sport en Maatschappij op richten kent geen grenzen, volgens Pascale. Ze noemt diverse praktijkvoorbeelden. "Zo brengen we door het programma Sport Vitaal ouderen in de wijk in beweging, hebben we een programma voor kinderen met een GGZ-indicatie, geven we weerbaarheidstrainingen, werken we aan het verhogen van de participatie en hebben een sportprogramma ontwikkeld voor de jongste bewoners van het Oranjehuis. Naast al deze activiteiten en programma's hebben we ook een coördinerende rol binnen het samenwerkingsverband aangepast sporten en uniek sporten. We ondersteunen de gemeente bij het inzetten van sport en bewegen als maatschappelijk kapitaal."

Wethouder sport Pieter Dijkman (VVD) is erg blij met de inzet van Sport-Z. "Om sport in te zetten als middel voor de samenleving, heb je draagvlak en enthousiasme nodig. Sport-Z weet de bruggen te slaan tussen de juiste partijen. Meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Door samen te werken maken we dit steeds beter mogelijk."

Daar waar het kan begeleidt Sport-Z deelnemers van programma's richting de sportverenigingen. Op deze manier wordt de structurele sportbeoefening gestimuleerd en worden verenigingen bij hun eigen maatschappelijke rol ondersteund. Daar waar nodig brengt Sport-Z zelf de deelnemers in beweging, zodat zij kennis maken met verschillende sporten. Zo kunnen ze werken aan fysieke en mentale fitheid en mogelijk in een later stadium instromen bij een vereniging. Gemeente Alkmaar investeert hiermee in de maatschappelijke waarde van sport en draagt hierdoor bij aan een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. Door middel van toegankelijke activiteiten en programma's voor alle inwoners van Alkmaar wordt de maatschappelijke functie van sport ten volle benut.