• Mantelzorgcentrum

Dag van de Jonge mantelzorger

ALKMAAR Het Mantelzorgcentrum verzorgt zaterdag 15 juni de Dag van de Jonge Mantelzorger. Voor veel jonge mantelzorgers is het de gewoonste zaak van de wereld. Ze groeien op in een gezin met zorg en staan er vaak zelf niet bij stil dat dit bijzonder is. Maar hun situatie is wel bijzonder. Daarom zijn alle jonge mantelzorgers (van 6 - 24 jaar) op 15 juni van harte welkom bij Outdoorpark Alkmaar. Hier kunnen ze even hun zorgen vergeten en lekker ontspannen.

Jonge mantelzorgers zijn jongeren die opgroeien met een gezinslid die hulp nodig heeft. Dit kan een ouder, broer of zus zijn. Het gezinslid heeft een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking, een psychische aandoening of een verslaving. Jonge mantelzorgers zijn vaak onzichtbaar en worden niet altijd herkend als mantelzorgers?

Mantelzorgen is namelijk niet alleen het zorgen voor een ander in de vorm van praktische en emotionele steun, maar ook zorgen maken om iemand. En in het geval van jonge mantelzorgers soms ook zorg missen doordat de zorg voor een ouder of zijn/haar broer of zus meer aandacht vraagt. Kenmerkend voor een grote groep jonge mantelzorgers is dat de taken en verantwoordelijkheden die zij hebben eigenlijk niet passen bij hun leeftijd en ontwikkeling.

De Dag van de Jonge Mantelzorger is op zaterdag 15 juni van 13.30 tot 17.00 uur in Outdoorpark Alkmaar, Hertog Aalbrechtweg 4 in Alkmaar. De bijeenkomst is gratis voor jonge mantelzorgers uit Alkmaar dankzij subsidie vanuit de gemeente. Tijdens de Dag van de Jonge Mantelzorger zijn er activiteiten voor verschillende leeftijden. Van 6 t/m 12 jaar is er de Obstacle run en uitdagende spellen. Voor jongeren vanaf 13 jaar is er ook de Obstacle run en Archery Tag. Jonge mantelzorgers kunnen zich voor een van de drie dagen aanmelden. Aanmelden is verplicht. Dat kan via info@mantelzorgcentrum.nl

Voor meer informatie over deze activiteit of over jonge mantelzorgers, neem contact op met het Mantelzorgcentrum, tel. 072-56 27 618 of stuur een mail naar: info@mantelzorgcentrum.nl.