CDA stelt vragen over toegankelijkheid van Alkmaar voor mensen met een beperking

ALKMAAR In augustus 2015 heeft het CDA Alkmaar de motie 'fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gemeente Alkmaar voor mensen met een beperking' opgesteld en ingediend. Deze motie werd raadbreed aangenomen.

Het CDA blijft het belangrijk vinden dat de gemeente Alkmaar goed bereikbaar en toegankelijk is voor alle mensen. Daarom heeft ze nieuwe vragen neergelegd bij het college. Om dit onderwerp te verdelen over diverse beleidsplannen, waardoor er een versplintering ontstaat, dat vindt het CDA geen goede zet. ,,Wij leven in een participatiesamenleving, waarin we niemand buiten sluiten. De mooie stad Alkmaar heeft veel te bieden en dat mag ook door iedereen gezien en beleefd worden. Een beperking in welke vorm dan ook mag, wat het CDA Alkmaar betreft, dit niet in de weg staan. Het CDA Alkmaar vindt een geïntegreerde beleidsnota hierover op zijn plaats, want goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor iedereen zijn randvoorwaarden voor participatie."

CDA Alkmaar wil van het college graag weten op welke wijze het college de aangenomen motie 'fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gemeente Alkmaar voor mensen met een beperking' heeft uitgevoerd. Ook vraagt de partij of het college van mening is dat zij voldoende uitvoering heeft gegeven aan de motie. De partij wil ook weten waarom het college ervoor gekozen heeft om geen geïntegreerde nota op te stellen om opiniërend aan te bieden aan de gemeenteraad in Alkmaar.