CDA: 'Snel actie voor gratis wifi'

ALKMAAR Het Europees Parlement heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor hun bewoners. CDA Alkmaar wil dat de gemeente Alkmaar daar ook aan meedoet.

Online bereikbaarheid is een steeds groter wordende behoefte van burgers. "Volgens cijfers van het CBS had in 2016 gemiddeld 6,6% van de Nederlandse bevolking geen toegang tot internet," vertelt CDA-fractievoorzitter Iris Zeijlemaker. "Voor een open lijn met de rest van de wereld mag het volgens de CDA-fractie niet uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient." Gemeenten in Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd. Het fonds stelt tot € 120 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten. Dat moet gericht zijn op het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes, zoals pleinen, parken, bushaltes, gemeente- en ziekenhuizen, buurthuizen en onderwijs-, cultuur-, sport- en jeugdinstellingen. De wifi die aangeboden en gefinancierd wordt vanuit het WiFi4EU-plan moet hoogwaardig in kwaliteit en in alle opzichten gratis zijn, dus kosteloos en zonder hinderlijke reclame en zonder dat gebruiksgegevens worden verkocht. CDA Alkmaar hoopt dat gemeente Alkmaar werk maakt van de subsidie. De verwachting is dat de gelden uit het fonds snel vergeven zullen zijn. De toewijzing van de subsidie gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij rekening gehouden wordt met geografische spreiding. Het is daarom voor Alkmaar van belang dat er snel bij te zijn. De CDA-fractie heeft het college hiertoe opgeroepen. De partij wil ook van het college van burgemeester en wethouders weten of zij bereid is om projecten in de gemeente aan te melden voor WiFi4EU en zo ja, welke locaties zouden in aanmerking komen.