• www.pixabay.com

CDA Alkmaar stelt vragen over nachtopvang daklozen

ALKMAAR CDA Alkmaar kaart bij het college van B&W het tekort aan ruimte voor daklozen bij de nachtopvang in Alkmaar. Recentelijk kwam het het CDA ter ore dat dnoDoen onvoldoende ruimte heef tom het aantal mensen in Alkmaar dat dakloos is, te voorzien van nachtopvang in Alkmaar. DnoDoen moet regelmatig 'nee' verkopen aan mensen die 's nachts aankloppen bij de nachtopvang. Het gaat om mensen die zeer kwetsbaar zijn en soms moeilijk bereikbaar zijn voor instanties. 

Volgens CDA Alkmaar kan het niet de bedoeling zijn, dat wanneer daklozen zich melden en de hulpvraag stellen, dat deze hulpvraag met een 'nee' wordt beantwoord. Het gaat hierbij om mensen die kwetsbaar zijn en door het tekort aan bedden genoodzaakt zijn om buiten op straat te blijven zwerven. Verder kan hun fysieke, psychische en/of sociale kwetsbaarheid ervoor zorgen dat ze zeer gevoelig zijn om gedrag te vertonen, waarbij ze een gevaar kunnen vormen voor zichzelf en/of anderen.

CDA legt het college van burgemeester en wethouder daarom een aantal vragen over deze kwestie voor. Zo wil de partijfractie weten of het college de mening van het CDA deelt dat er een tekort is ontstaan aan nachtopvangbedden bij dnoDoen en of het college hiervan de oorzaak weet. Het CDA Alkmaar is ook benieuwd of er door het tekort aan opvang voor daklozen al gevaarlijke situaties zijn ontstaan in de wijk de Hoef. en zo ja, wat de gemeente hier aan gaat doen. Ook hoort de CDA-fractie ook graag van het college wat zij gaat doen om te voorzien in de hulpvraag van deze kwetsbare groep mensen.