CDA Alkmaar stelt college vragen over veiligheid minderjarige meisjes bij en op scholen

ALKMAAR De Alkmaarse CDA-fractie heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid van minderjarige meisjes bij en op scholen.


Het CDA Alkmaar is meerdere keren geïnformeerd door ouders over incidenten van seksuele intimidatie van hun minderjarige kind bij of op scholen. Vaak wordt het CDA Alkmaar om advies
gevraagd, maar wordt zij verzocht om hier verder geen gevolg aan te geven.

Recentelijk informeerde een ouder het CDA Alkmaar over een incident met zijn minderjarige dochter, waar wel gevolg aan gegeven mag worden. Het meisje ging met school oefenen voor een musical in het aangrenzende wijkcentrum en verkleedde zich hiervoor in de kleedkamer. Op dat moment kwamen er twee jonge mannen (vanuit het jongerencentrum aan de andere kant) de kleedkamer binnen. De jongens bedreigde en seksueel intimideerde dit meisje. Er is aangifte bij de politie gedaan door de ouders, de schoolleiding is geïnformeerd en ook hebben de ouders de gemeente geïnformeerd.

Vaak hebben ouders het gevoel, dat zij roepende zijn in de woestijn en dat zij er alleen voor staan. Het CDA Alkmaar vindt dit zeer kwalijk. Op eerdere vragen van het CDA Alkmaar in juni 2017 heeft het college aangegeven, dat zij regelmatig met middelbare scholen een 'Veilig School overleg' heeft.
Naar aanleiding van bovenstaande kwestie heeft het CDA Alkmaar nieuwe vragen voor het college. De fractie wil graag weten hoeveel meldingen er zijn geweest van bedreiging en seksuele intimidatie van minderjarige kinderen op scholen in 2015, 2016, 2017 en 2018? In hoeveel gevallen betrof het incident jongens en in hoeveel gevallen meisjes? Ook wil het CDA weten bij hoeveel meldingen er proces-verbaal is opgemaakt en of de daders opgepakt zijn. "Nog belangrijker, hebben deze meldingen ook geleid tot wijzigen van de situatie in en rondom scholen? Zo ja, welke en zo nee, waarom niet?" Ook wil het CDA van het college horen of zij bereid is het genoemde incident te bespreken met alle betrokken partijen. En de vraag wordt gesteld of het college bereid is om zich aan te melden als Safe Streets Gemeente en het manifest van UN Women te ondertekenen en uit te dragen.