• Gemeente Heiloo
  • Gemeente Heiloo

Campagne tegen verkeersdrukte

HEILOO In het centrum van Heiloo - en vooral op de wegen die oost en west met elkaar verbinden - is het druk. De kortste weg door het dorp is dan niet altijd de snelste, zeker niet in de spits. Het is dan raadzaam de drukke Kerkelaan en Stationsweg te mijden en buitenom te rijden. Als de Vennewatersweg (tussen Hoogeweg en Westerweg) binnenkort wordt afgesloten, verwacht de gemeente een flinke verkeerstoename. Daarom voert de gemeente komende maanden een campagne 'U kunt ook buitenom.'

Wethouder Rob Opdam legt uit: 'Met de campagne willen we gemotoriseerd verkeer wijzen op de mogelijkheid om buitenom te rijden. Voor een deel van de inwoners en bezoekers van Heiloo vormt de route door Heiloo een minder snelle verbinding dan de route buitenom. Toch rijdt men vaak automatisch door het dorp.'

Ook een vertegenwoordigster van de bewonersvereniging Stationsweg is blij met deze campagne en de aandacht voor dit onderwerp: 'In goed overleg met de gemeente hebben we afgelopen jaar mogelijke maatregelen besproken. We roepen andere inwoners van Heiloo op om zoveel mogelijk rekening te houden met elkaar, omdat de bouw van de spooronderdoorgang voor extra verkeersdruk zorgt.' In een flyer wordt de route buitenom uitgelegd. Vanaf volgende week hangen er ook grote posters in het dorp. De campagne (in regionale media) loopt van half februari tot half mei 2019. Daarna beoordeelt de gemeente op welke wijze er een vervolg aan wordt gegeven. In het verlengde van de campagne komt er ook aangepaste bewegwijzering bij de rotonde. Het Malevoort / Zeeweg en bij de kruising Vennewatersweg / Het Malevoort.

Hier wordt de automobilist ook gewezen op de route buitenom.