• Pixabay

Campagne 'Laat ouderen niet vallen en stikken'

ALKMAAR Hoe kunnen we branden en valongelukken bij 65-plussers voorkomen? Veiligheidsregio Noord-Holland Noord startte dinsdag in samenwerking met andere organisaties een pilotcampagne in Alkmaar om mensen te overtuigen maatregelen te nemen en de krachten te bundelen met alle organisaties die hierin iets kunnen betekenen. De burgemeester van Alkmaar, Piet Bruinooge, opende deze bijeenkomst in het Slimste huis Alkmaar.

In 2016 overleden al ruim 3800 65-plussers aan de gevolgen van een val. Nog een verontrustend cijfer: oudere mensen lopen een drie keer zo groot risico om slachtoffer te worden door brand, dan andere leeftijdsgroepen.

Met relatief eenvoudige maatregelen kan het risico op vallen en brand bij 65-plussers aanzienlijk worden teruggedrongen. Maar worden er voldoende mensen bereikt en kan er voor worden gezorgd dat deze oudere mensen maatregelen nemen in hun huis?

Er zijn heel veel organisaties die willen helpen, maar hoe vinden die elkaar? Het netwerk in de wijk speelt hier een cruciale rol in.

STEENTJE BIJDRAGEN Iedereen kan zijn steentje bijdragen, of het nou om een mantelzorger, ambulant ondersteuner van de thuiszorg, consulent van de woningbouwvereniging, diëtiste, wijkagent of andere functie gaat. Een kleine bijdrage in de vorm van doorverwijzen, waarschuwen of meedenken hoe we ouderen met de maatregelen kunnen bereiken, kan al het verschil maken. De campagne die we dinsdag presenteren helpt de krachten te bundelen.