• Buitenlands bezoek.

    NHN

Buitenlandse belangstelling voor speciaal onderwijs

ALKMAAR Medewerkers van scholen en reïntegratiebedrijven uit Duitsland en Estland bezochten onlangs meerdere voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijk (pro) scholen en verschillende werkgevers in Noord-Holland Noord (NHN). Het doel van het bezoek was om van elkaar te leren hoe de kansen van deze jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten en jongerenwerkloosheid te verminderen. De buitenlandse partners gingen op reis door heel NHN en in gesprek met jongeren van het speciaal en praktijkonderwijs op hun leerwerk- en stageplekken bij verschillende bedrijven.

Het werkbezoek in Nederland was de afsluiting van het tweejarige uitwisselingsproject Effect. Het project Effect loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Deelnemers zijn: 13 scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Noord-Holland Noord, het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland en West-Friesland, stichting Leerzaam uit West-Friesland., Noorderkwartier uit Schagen, MBO Clusius College uit Alkmaar en de twee buitenlandse partners Estland en Duitsland. Het project is opgestart vanuit Ronduit Onderwijsondersteuning uit Alkmaar en mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Subsidiefonds in het kader van transnationale samenwerking.

Afgelopen twee jaar is er intensief samengewerkt tussen de verschillende landen en de betrokken pro en vso scholen in NHN. Zo gingen de scholen uit NHN afgelopen jaar ook op werkbezoek in Estland en Duitsland. Het doel van deze werkbezoeken was het delen van kennis, ervaringen en methodische pedagogische aanpakken om te leren wat het beste werkt bij de begeleiding van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het resultaat van de uitwisseling zijn concrete plannen om de kansen van jongeren in de verschillende landen te verhogen. 'Inclusief onderwijs, jeugdhulp en werk voor iedere jongere. Met aandacht en liefde kansen bieden die past bij de jongere. Dat is de kern.'

De groep bezocht de volgende leer/werkstageplekken van onze leerlingen uit het pro en vso onderwijs in NHN: Deen 'MBO 2 opleiding (Hoorn), Clusius Green Start, vso de Stormvogel (Blokker), jongerenloket
West Friesland (Hoorn), Bejo zaden, Regiuscollege (Schagen), Zeestadstaal, Fort Westoever' praktijkschool De Pijler (Den Helder), Intratuin, praktijkschool de Focus (Heerhugowaard), houtloods en metaalbewerkingvan vso 't Werk (Heerhugowaard) en leerwerk restaurant Stoer in Alkmaar. Met als slot de eindpresentaties van de drie landen over alle leermomenten van dit project in de Gasfabriek in Alkmaar. 'Wat wij van Nederland geleerd hebben, is de enorme waardering voor talenten en mogelijkheden van ieder individu. Dat geldt voor jongeren, maar ook voor de professionals die met hen werken', concluderende vertegenwoordigers van de groep uit Duitsland en Estland.

Naast kennisdelen en de vele leermomenten van de inspirerende bezoeken aan het buitenland hebben de pro en vso scholen in NHN een sterk netwerk met elkaar opgebouwd. 'Ook al is dit project afgelopen, wij gaan door. Samen zoeken naar mogelijkheden en nieuwe wegen om passend onderwijs en een passende baan voor iedere jongere te realiseren', is de conclusie van de betrokken pro en vso scholen uit Noord-Holland Noord.