• Alef Starreveld

Bruinooge ondertekent vertaling notulen Eerste Vrije Statenvergadering

ALKMAAR Burgemeester Piet Bruinooge ontvangt woensdagmiddag 16 mei zijn collega-burgemeesters Kolff (Dordrecht) en Verhoeve (Oudewater). Zij bezoeken de steden die van 19 tot en met 23 juli 1572 deelnamen aan de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. Tijdens het bliksembezoek tekent burgemeester Piet Bruinooge namens Alkmaar een moderne vertaling van de notulen van 19 juli 1572.

De Eerste Vrije Statenvergadering was een belangrijke gebeurtenis tijdens de 80-jarige oorlog. Op verzoek van Willem van Oranje, die al enkele malen de strijd was aangegaan met het Spaanse gezag in de Nederlanden, kwamen de delegaties van 12 steden bij elkaar in het Augustijnenklooster in Dordrecht. Willem van Oranje wilde zo meer steun en financiering krijgen voor zijn vrijheidsstrijd. De afgevaardigden waren edelen, burgemeesters en schepenen uit Dordrecht, Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Gorinchem, Gouda, Haarlem, Hoorn, Leiden, Medemblik, Monnickendam en Oudewater. Ook de watergeuzen en een afgezant van Willem van Oranje waren hierbij vertegenwoordigd.

De delegatie brengt een bliksembezoek aan alle steden die destijds bij de vergadering aanwezig waren. Ook Delft wordt bezocht, omdat deze stad in 1572 als eerste de notulen meteen na de vergadering ondertekende. In elke stad vindt op het stadhuis een ontmoeting plaats met de huidige burgemeesters, die een moderne vertaling van de oorspronkelijke notulen ondertekenen. Later dit jaar, op 19 juli, vindt de viering en herdenking van deze Eerste Vrije Statenvergadering plaats in Dordrecht, waarvoor alle ondertekenende burgemeesters worden uitgenodigd.

De Eerste Vrije Statenvergadering wordt gezien als een eerste stap op weg naar een onafhankelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een vroege voorloper van het huidige Nederland. De Staten van Holland vergaderden bovendien over een tolerantere houding ten opzichte van andere geloven en legde zo de basis voor de tegenwoordige vrijheid van geweten en geloof. Kolff: "Wij vinden het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor tolerantie en verdraagzaamheid. Samen met de andere 11 steden, willen we hierover met elkaar in gesprek en van elkaar leren. Deze bliksembezoekjes zie ik als een start naar hopelijk een mooi vervolg met meer samenwerking." De ondertekening van de notulen zet het belang van de Vrije Statenvergadering kracht bij en genereert aandacht voor vrijheid en democratie anno nu.