• Marc Dorleijn

Boring Willem de Zwijgerlaan kruist eerste sloot succesvol

ALKMAAR Afgelopen week zijn er twee warmteleidingen succesvol onder de Bleekerssloot (langs Willem de Zwijgerlaan) doorgetrokken. De eerste meters van het tracé dat zijn weg vervolgt naar Zorgcentrum Westerhout en PCC Het Lyceum.

Het zijn vaak niet de lange afstanden, dikste diameters leidingen, grootte van materieel, maar de impact op de omgeving die het aanleggen van warmteleidingen in binnenstedelijke gebied met zich meebrengen. Het vraagt om een gedetailleerde aanpak, zorgvuldige afstemming en het verminderen van de, helaas niet geheel te voorkomen, overlast. Het technische hoogstandje levert wel bijzondere beelden op.

Het tracé sluit aan op het al aangelegde warmtenet in de Koelmalaan. Het tracé kruist de Vondelstraat middels een open ontgraving en vervolgt zijn weg in de Willem de Zwijgerlaan tot aan de Juliana van Stolberglaan. Om de Bleekerssloot een eerste keer te kruisen wordt een horizontale boring toegepast. Het kruisen van de Bleekerssloot naar de Van Houtenkade vindt plaats middels een zinker. Langs de Van Houtenkade vervolgt het tracé zijn weg en zal het nogmaals de Bleekerssloot kruisen middels een horizontale boring om het PCC Het Lyceum te bereiken. Ook zullen werkzaamheden plaatsvinden voor aftakkingen richting (mogelijk) aan te sluiten gebouwen.

Het warmtenet is een ondergronds leidingnet dat warmte verspreidt om woningen en bedrijven te verwarmen. In 2017 werd ruim 11 km van het warmtenet in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard  aangelegd. De totale lengte van het warmtenet in deze regio wordt hiermee 31 km. De warmte komt vrij bij de verbranding van afvalhout in de bio-energiecentrale van HVC aan de Jadestraat in Alkmaar. Met de aansluiting van het warmtenet op de bio-energiecentrale is het warmtenet regio Alkmaar het meest duurzame warmtenet van Nederland. HVC draagt met het warmtenet bij aan de vergroening van de aandeelhoudende gemeenten en waterschappen.