• WD van de Pol

Bewust worden van voeding

ALKMAAR Een ware bundeling van krachten: vijf Noord-Hollandse Rabobanken ontwikkelden samen met AZ Alkmaar en Greenport NHN een nieuw lesprogramma voor basisscholen. De Rabo AZ Foodtour is een compleet interactief lesprogramma voor groepen 7/8 waarin voedsel en gezonde voeding centraal staat. Het is een bijna logisch vervolg op een eerder lesprogramma, waarin de Rabobank en AZ nauw samenwerkten.

Martijn Mulder

Rabo AZ Foodtour is ontstaan vanuit een maatschappelijke gedachte. Het gaat er om dat de deelnemende leerlingen bewust worden en actief gaan meedenken over maatschappelijke issues met betrekking tot voeding. Wat kan ik doen en hoe kan ik een bijdrage leveren aan het oplossen van de voedselvraagstukken? De AZ-spelers hebben een belangrijke rol in het lesprogramma; ze behandelen onderwerpen en geven de leerlingen vlogopdrachten. Doordat de AZ-spelers als profvoetballers een voorbeeldfunctie innemen, sluit de informatie die de spelers in de lessen geven goed aan op de belevingswereld van de jeugd.

Ook voor de Rabobank was de ontwikkeling van dit nieuwe lesprogramma een logische stap. Na eerder zes jaar lang samen met AZ de Voetbaltoer te hebben gedaan, werd gezocht naar een andere gemeenschappelijke deler. "De Rabobank is ooit begonnen als Boerenleenbank," licht Mandy Duijvelshoff van de Rabobank toe. "Daardoor hebben wij veel kennis van de agrarische sector met bovendien een groot netwerk." Het wereldvoedselvraagstuk is voor de bank belangrijk. "Daarnaast willen wij als bank graag een bijdrage leveren als het gaat om voedselzekerheid, gezonde voeding en het tegengaan van voedselverspilling." Het samen met AZ en Greenport NHN ontwikkelen van een interactief lesprogramma, biedt hiertoe een unieke kans.

Honderd klassen duiken vanaf 5 maart 2019 in thema's als gezond eten, etiketten lezen en sportvoeding. Elke les behandelt een actueel voedsel- of gezondheidsthema. Met filmpjes van AZ-spelers, trainers en voedingsdeskundigen wordt de lesstof aan de klas voorgeschoteld. Vervolgens voeren de leerlingen opdrachten uit, vastgelegd in vlogs, waarmee ze kans maken op een Foodclinic bij AZ.

Een pilot van het project was in ieder geval een groot succes. "Ik zag dat een leerling in plaats van frisdrank nu water meeneemt voor in de pauze." Rogier van 't Veer is leerkracht bij RKBS De Vlieberg en zijn klas deed mee aan de pilot. "Het blijkt dat ze de stof echt verwerken. En het maken van de vlogs vinden ze fantastisch. Bovendien is het voor ons als leerkracht overzichtelijk: het is een helder, vastomlijnd pakket." Ook Duijvelshoff beaamt dat het programma goed werkt. "Kinderen nemen de stof echt mee naar huis en het triggert ook de ouders."

Wil je ook met jouw klas meedoen? Ga dan naar www.raboazfoodtour.nl en schrijf jouw school alvast in voor seizoen 2020!