Beperkte ingreep in Westerhout is nodig voor vernieuwbouw ziekenhuis

ALKMAAR Continue en hoogwaardige zorg is voor het college van burgemeester en wethouders Alkmaar het belangrijkste uitgangspunt in het bestemmingsplan voor de vernieuwbouw van het ziekenhuis. Om goede zorg te garanderen is een beperkte ingreep in de Westerhout noodzakelijk. Deze ingreep wordt volledig gecompenseerd op het ziekenhuisterrein. De gemeenteraad besluit in december over dit bestemmingsplan.

Nu het ziekenhuis (Noordwest Ziekenhuisgroep) heeft gekozen voor vernieuwbouw op de huidige locatie, maakt de gemeente Alkmaar dat ruimtelijk mogelijk met het bestemmingsplan.

Het college heeft alle zienswijzen die op de ontwerpplannen zijn ingediende beoordeeld en afgewogen. De keuzes van het college in het bestemmingsplan hebben het volgende resultaat: het gebied in de Westerhout waarin het ziekenhuis mag bouwen is nog verder teruggebracht, de hoeveelheid vierkante meters groen die nodig zijn in de Westerhout, komt binnen 10 jaar terug op het ziekenhuisterrein en op de hoek van de Metiusgracht en de Wilhelminalaan wordt in de eerste fase de zusterflat gesloopt. Dit deel van het terrein krijgt een groene invulling. Dit versterkt de groenstructuur aan deze rand van de Alkmaarderhout;

Over het ziekenhuisterrein wordt een groene wandelverbinding mogelijk gemaakt, die van de Wilhelminalaan, achter Westerlicht langs, naar de Westerhout loopt en de twee rijksmonumenten Westerlicht en Cadettenschool komen meer prominent in beeld door storende bebouwing te verwijderen. Westerlicht wordt opgeknapt en weer in gebruik genomen;

In overleg met het ziekenhuis zijn oplossingen voor het tijdelijk parkeren gevonden, waarmee aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen in het openbaar groen niet nodig is. Dit kan onder meer door intensiveringsmaatregelen te treffen op het ziekenhuisterrein, efficiënt gebruik te maken van bestaande vergunningen en een deel van het personeel op afstand te laten parkeren.

Het bestemmingsplan voor de vernieuwbouw van het ziekenhuis in Alkmaar ligt nu ter vaststelling voor bij de gemeenteraad.