• Een aardwarmtenet voor de tuinbouw - een voorbeeld van een innovatief project dat mogelijk voor subsidie in aanmerking komt

    HVC

Bedrijven in Alkmaar ontvingen twee miljoen aan EU-subsidie

ALKMAAR Bedrijven in Alkmaar hebben de afgelopen vijf jaar bijna twee miljoen aan subsidie uit Europa ontvangen voor innovatieve projecten. Dat is meer dan bedrijven in buurtgemeenten als Hollands Kroon (ruim een miljoen), Den Helder (bijna zes ton) en Heerhugowaard (vier ton). Maar een stuk minder dan het bedrijfsleven in Schagen, dat ruim vijf miljoen binnensleepte. In diverse Noord-Hollandse gemeenten, bijvoorbeeld in de Zaanstreek, werd helemaal geen subsidie ontvangen. 

Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus waarin is gekeken naar alle verstrekte subsidies in het kader van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Deze subsidiepot heeft als als doel de economische verschillen tussen Europese regio's terug te dringen. Sinds 2014 kregen meer dan 700 projecten financiering. De projecten helpen gebieden bijvoorbeeld met de omschakeling van een industriële naar een meer dienstverlenende economie, maar kunnen ook puur gericht zijn het creëren van werkgelegenheid om zo krimp tegen te gaan. 

TOTAAL In totaal keerde de Europese Unie in ruim vijf jaar tijd zo'n 330 miljoen euro uit aan innovatieve Nederlandse projecten. Deze initiatieven geven de regionale economie een boost, zorgen voor een duurzame energievoorziening of zijn simpelweg vernieuwend. Het meeste subsidiegeld ging naar projecten in de gemeente Amsterdam, gevolgd door Groningen, Den Haag, Amersfoort en Nijmegen.

OPVALLEND Dit viel ons op in de regionale cijfers. Gekeken naar de twaalf provincies komen de meeste gesubsidieerde projecten uit Gelderland (224) en Overijssel (184). Van de gemeenten staat Enschede bovenaan de lijst, gevolgd door Nijmegen, Groningen, Arnhem en Amsterdam. Hoewel de hoofdstad niet de meeste projecten leverde, ging er wel het meeste geld naartoe, bijna 32 miljoen euro. Het Zeeuwse Noord-Beveland telt met 268 euro het hoogste bedrag per inwoner. Een aantal regio's, waaronder Zoetermeer, Delfzijl en gemeenten in de Zaanstreek en de Bollenstreek, ontvingen helemaal geen subsidie.    

Opvallend is dat juist sommige regio's die qua economische ontwikkeling achterlopen, niet meer subsidie vanuit EFRO ontvangen. Dat is vooral te zien in de lage toegekende bedragen voor de provincies Zeeland en Drenthe. Wanneer de bedragen worden afgezet tegen het aantal inwoners worden de verschillen over het algemeen minder groot. Op dit kaartje is de subsidie per inwoner te zien:

RISICOVOL De EFRO-regeling is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), maar veel ondernemers weten de pot nog niet te vinden. Daarnaast wordt het aanvraagproces als te bureaucratisch gezien en brengt het flink wat administratie met zich mee die vervolgens niet opweegt tegen de verwachte resultaten. Daarnaast is de regel is dat de subsidie pas uitbetaald wordt als het project geslaagd is. Dit kan risicovol zijn voor kleinere bedrijven en vraagt bovendien om een gezonde kasstroom. 

Deze publicatie is tot stand gekomen met steun van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten (www.fondsbjp.nl)