• De huidige Lispeltuut aan de PC Boutenstraat 4.

    Foto: Piet Koster.

Basisscholen in Vroonermeer-Noord 'huwen'

'Samen onder één dak wil niet zeggen dat alles direct goed gaat'

ALKMAAR “We verwachten geen problemen over het aantal lokalen. Als er meer kinderen naar de ene school gaan, dan komt en bij de andere school ruimte vrij. Zo niet, dan bouwen we er noodlokalen bij.” Aan het woord is wethouder Elly Konijn (D66) over de nieuwe gezamenlijke schoollocatie voor zowel openbaar als katholiek onderwijs in de Vroonermeer-Noord.

Door: Piet Koster

Het project is een ommezwaai ten opzichte van het oorspronkelijke plan van B&W dat in 2017 door de gemeenteraad werd afgeschoten. De raad vond de keuze voor alleen katholiek basisonderwijs in de Vroonermeer te beperkt en eiste dat er ook een openbare basisschool zou komen. Daarop paste de wethouder het plan aan.

“Het openbaar en bijzonder onderwijs werken nu al samen in basisschool De Lispeltuut," vertelt Konijn, "Binnenkort trekken ze in een nieuw pand met 20 lokalen. Deze SOED (‘Samen onder één dak’) bevat ook kinderopvang (SKOA) en een gymzaal. In maart zijn nieuwe afspraken gemaakt waar beide scholen mee uit de voeten kunnen.”

Hiermee zijn volgens Konijn twee belangrijke stappen gezet. “Ten eerste een samenwerking in katholieke basisschool De Lispeltuut voor bijzonder en openbaar onderwijs. Ten tweede een plan om grote nieuwe SOED-school te realiseren met ruimte voor alle kinderen in de hele Vroonermeer.”

Ofschoon onderwijsorganisaties SAKS (katholiek) en Ronduit (openbaar) elkaar nu hebben gevonden: “Wil 'Samen onder één dak' niet zeggen dat alles direct goed gaat. Er kan onenigheid over de toewijzing van leslokalen ontstaan. Om dat te voorkomen is er een aanvulling op de overeenkomst getekend.”

Problemen oplossen en samenwerking bevorderen is de hoofdtaak van de accountmanager die de gemeente in het stadhuis als centraal aanspreekpunt aanstelde. Konijn: “Maar mensen op de werkvloer moeten het uiteindelijk samen doen. Als het daar goed gaat, dan groeit er iets moois.”

De strategie van het openbaar onderwijs is klein beginnen en dan groeien. “Elke drie maanden wordt het aantal leerlingen geteld,” vertelt Konijn. “Als er te weinig lokalen zijn, realiseert de gemeente er meer. Gelukkig zijn er nu genoeg voor alle kinderen. Zo zijn er al twee overloop-lokalen die direct inzetbaar zijn.”

De voorziening komt op het braakliggende stuk grond op de hoek van de Laan van Bergama/Damakker. Het huidige gebouw van De Lispeltuut dat op een steenworp afstand ligt, krijgt een andere bestemming.

Het streven is dat het nieuwe pand in schooljaar 2021 gereed is. Dit voorjaar zoeken SAKS, Ronduit, SKOA en de gemeente een architect om tot een gezamenlijk ontwerp te komen.

Konijn: “Er breken spannende tijden aan. De groei van de Vroonermeer met steeds meer huizen. Toename van kinderen die goed onderwijs verdienen. En natuurlijk de nieuwe 'Samen onder één dak'-school voor openbaar en bijzonder onderwijs en kinderopvang.”