• Ben Bijl-BAS

BAS pleit voor veilige en fatsoenlijke fietsstroken langs de Munnikenweg

ALKMAAR Mensen kunnen op verschillende manieren van en naar Oudorp komen. Maar een van de mooiste verbindingen is toch wel op de fiets via de Munnikenweg, aldus politieke partij BAS. Om begrijpelijke reden wordt dat echter niet veel gedaan; het is niet comfortabel en niet veilig, onder andere vanwege de fameuze keitjes. Fractievoorzitter Ben Bijl van BAS: "BAS heeft daarom aan het college gevraagd of een verbetering van de situatie mogelijk is. Feitelijk wil BAS dat er een onderzoek komt om te kijken of er veilige en betere fietsstroken naast de bestaande weg kunnen komen."

Uiteraard kan daarbij volgens BAS deels gebruik gemaakt worden van de bestaande stroken maar deels zullen nieuwe stukken moeten worden aangelegd. Ben Bijl: "Uiteraard mogen de nieuw aan te leggen stroken op geen enkele wijze het historische karakter aantasten van deze prachtige verbindingsweg tussen Oudorp en het centrum van Alkmaar." De Munnikenweg is een historische weg en bestaat deels uit kinderkopjes (middengedeelte) en deels uit een klassieke bestrating (zijkanten). Fietsers (en wandelaars) zijn aangewezen op het gebruik van de zijkanten. Deze zijn vrij smal en de staat van onderhoud daarvan laat inmiddels te wensen over.
BAS hoopt op een positief antwoord van het college zodat er snel een begin gemaakt kan worden met een opwaardering van de Munnikenweg als veilige, mooie en natuurlijke fietsverbinding van en naar Oudorp.