• BAS is verbaasd dat onder meer de Hekelstraat ontbreekt in het 'Prachtstraatjes'-concept van Het Nieuwe Warenhuis

    BAS

BAS: 'Ontbreken enkele 'Prachtstraatjes' is gemiste kans'

ALKMAAR BAS (Belangen Alkmaarse Samenleving) vindt het initiatief van Het Nieuwe Warenhuis, om acht verschillende kleine straatjes in het centrum van Alkmaar beter op de kaart te zetten, uitstekend. De winkels in de binnenstad van Alkmaar kunnen deze ondersteuning prima gebruiken. Alleen mist de partij wel enkele winkelstraatjes in het plan van Het Nieuwe Warenhuis.

Door Het Nieuwe Warenhuis is subsidie bij de gemeente Alkmaar aangevraagd voor de ontwikkeling van het concept van de 'Prachtstraatjes' in het centrum van Alkmaar. Doel hiervan is om het winkel- en belevingsaanbod meer samenhang te geven en sommige karakteristieke straatjes die Alkmaar heeft op de kaart te zetten.

SUBSIDIE Het Alkmaarse college van B&W heeft ingestemd met het verlenen van een subsidie van 15.000 euro voor de 'Prachtstraatjes'. Het Nieuwe Warenhuis rekent de Boterstraat, Houttil, Hoogstraat, Achterstraat, Payglop, Schoutenstraat, Ritsevoort en Koorstraat tot deze 'Prachtstraatjes'.

De fractie van BAS vindt het een mooi initiatief om Alkmaar als economisch hart van de regio verder op de kaart te zetten. Het kan een absolute meerwaarde voor de stad zijn aldus de partij. De fractie vindt het wel vreemd dat in dit project meerdere straatjes ontbreken die ook als 'Prachtstraatje' gekwalificeerd zouden kunnen worden.

WILLEKEURIG BAS-fractievoorzitter Ben Bijl: "We waren verbaasd dat de Hekelstraat, Fnidsen en Huigbrouwerstraat er niet tussen staan. Men is vrij willekeurig te werk gegaan bij de keuze van deze kleine prachtstraatjes. Een gemiste kans dat deze drie prachtstraatjes geen onderdeel zijn van het initiatief vindt BAS." De fractie van BAS is in gesprek gegaan met enkele ondernemers in de genoemde drie straten en heeft van hen vernomen dat zij niet bij dit project betrokken zijn.

De gemeentelijke subsidie wordt verleend om leegstand tegen te gaan en de belevingswaarde te vergroten van een aantal straatjes in het centrum van Alkmaar. Bijl: "De genoemde kleine straatjes horen er wat BAS betreft ook bij en daarom dienen wij tijdens de begrotingsbehandeling in november een motie in om ook daar financiële ondersteuning van het winkelbestand te krijgen."

GEMISTE KANS De BAS-fractie is het dus een gemiste kans van de gemeente en is van mening dat de Hekelstraat, Fnidsen en Huigbrouwerstraat alsnog aan het 'Prachtstraatjes' project moeten worden toegevoegd.

Via een motie dringt BAS er op aan dat de drie straatjes alsnog in het plan worden opgenomen. Ben Bijl: ,,Wij roepen het college op om met Het Nieuwe Warenhuis in overleg te treden over Fnidsen, Hekelstraat en Huigbrouwerstraat aan het project toe te voegen en een gelijkwaardige subsidie, van rond de 2.000 euro per straatje, te verlenen." Als het gevraagde niet mogelijk is, dan ziet BAS graag dat voor de ondernemers in de genoemde drie straatjes dezelfde financiële mogelijkheden worden geboden.

Het Nieuwe Warenhuis biedt ruimte aan bestaande lokale bedrijven, gedreven talent, start-ups en ZZP´ers, docenten en studenten. Een hotspot waar werken niet als werken voelt. Sparren om kennis te delen en vergaren, jezelf te ontwikkelen en je netwerk te vergroten. In Het Nieuwe Warenhuis kunnen next level entrepeneurs ideeën samen tot bloei laten komen in een creatieve, prikkelende omgeving. En met een klein idee kun je tegenwoordig zomaar de hele wereld voor je merk winnen. Het Nieuwe Warenhuis biedt co-workingspace of meetingroom: voorzien van alle benodigde faciliteiten. Meer informatie op hnwalkmaar.nl