Appartementen in Sint Josephkerk

ALKMAAR Het bestuur van de parochie Matthias Laurentius ziet zich genoodzaakt de Sint Josephkerk aan de Nassaulaan volgend jaar te moeten sluiten voor kerkdiensten. Dit was vorig jaar ook al besproken met de parochieleden. Redenen voor de sluiting zijn een teruglopend kerkbezoek, steeds minder vrijwilligers en hoge onderhoudskosten bij een substantieel en structureel financieel tekort. Besloten is om appartementen te realiseren in het kerkgebouw. Gedurende anderhalf jaar zijn diverse mogelijkheden voor herbestemming van het monumentale kerkgebouw bekeken, waarbij ook aandacht geweest is voor het bijzondere karakter daarvan. Dat heeft ertoe geleid dat op verzoek van parochianen, parochiebestuur en bisdom een kleine devotiekapel wordt ingericht in de huidige sacristie, een plaats voor bezinning en gebed en ter herinnering aan het parochieleven dat zich zovele jaren in het kerkgebouw heeft afgespeeld. Daarnaast kunnen in de pastorie, die vooralsnog in bezit blijft van de parochie en waar de priesters zijn gehuisvest, op de benedenverdieping parochiële bijeenkomsten plaatsvinden. Tot 1 juli 2019 blijven de vieringen in de kerk nog gewoon doorgaan, daarna zullen naar verwachting de verbouwactiviteiten van start gaan. In het kerkgebouw worden zeven appartementen gerealiseerd, waarbij belangrijke uitgangspunten zijn: zo min mogelijk aantasting van het monument, een geringe impact wat betreft autoverkeer/parkeren en een nieuw gebruik dat èn 'waardig' is èn in staat om het onderhoud voor vele jaren op goede wijze te garanderen. Voor de omwonenden is het wellicht goed om alvast te weten dat de benodigde parkeerplaatsen voor de appartementen op het eigen terrein van de kerk – dat in de verkoop is opgenomen – kunnen worden ingericht. De werkgroep Herontwikkeling Sint Josephkerk heeft zich in een langdurig proces met alle mogelijke kandidaat kopers laten bijstaan door Leygraaf Makelaars uit Alkmaar, en is uiteindelijk ingegaan op het aanbod en het bijbehorende voorstel van Vink Bouw B.V. uit Nieuwkoop. De Sint Josephkerk blijft als monumentaal gebouw nog voor heel lang het stadsbeeld sieren en het beeld van Christus Koning blijft prominent voor de kerk staan.

Het parochiebestuur hoopt de kerkgangers van de Josephkerk vanaf juli 2019 te mogen verwelkomen in de Pius X aan de Blanckerhofweg en de Sint Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord. De vieringen van de Sint Josephkerk op de zaterdagavond worden dan verplaatst naar de Sint Laurentiuskerk.