Alkmaar financieel op koers

ALKMAAR De gemeente Alkmaar heeft het jaar 2017 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 9,2 miljoen op een totale begroting van € 375 miljoen. Dit positief saldo vloeit o.a. voort uit positieve resultaten op grondexploitaties, gestegen parkeeropbrengsten, verkoop panden, lagere overhead en hogere bouwleges. Met de jaarrekening 2017 wordt het laatste volledige jaar van de raadsperiode 2015-2018 afgesloten.

Centraal in beleid van de coalitie, van OPA, VVD, CDA en D66,verwoord in het coalitieakkoord 2015-2018 'Het wordt zomer.', stonden thema's als veiligheid, bereikbaarheid, Alkmaar Sportstad, de zorg, duurzaamheid en de financiën. Op deze terreinen zijn goede resultaten behaald.

Een korte greep hieruit; het instellen van het Team Complexe casussen, de ontwikkeling van Energy innovation Park, de verdere ontwikkeling van Vroonermeer Noord, het verder uitbreiden van het warmtenet, het vaststellen van de Omgevingsvisie en het bestemmingsplan voor de vernieuwbouw van het NoordWest ziekenhuis, de komst van een nieuw groot sportevenement Wieler3daagse en de opening van het nieuwe poppodium Victorie.