• Opperste concentratie tijdens een Waagtoren-evenement.

    Bob de Mon

Alkmaar even de schaakstad

ALKMAAR Een van 's werelds oudste en grootste schaaktoernooien is wel het Tata Steel Chess Tournament, opvolger van het oude Hoogovens Schaak Toernooi. In 1938 begonnen in het bedrijfsrestaurant het Casino, verhuisd naar Beverwijk in 1942 en sinds 1968 neergestreken in Wijk aan Zee. Sinds kort worden er ook elders in ons land een aantal ronden gespeeld.

Bob de Mon

De Gemeente Alkmaar is als partner van het Tata Steel Chess Tournament nauw betrokken bij de organisatie van de 5e ronde van het Tata Steel Chess Tournament in Alkmaar. Op grond daarvan komt op woensdag 16 januari het schaaktoernooi voor één dag naar Taqa Theater De Vest in Alkmaar. Maar het zijn niet alleen de grootmeesters, die deze dag aan het schaakcircus deelnemen. Ook de leden van de schaakclub De waagtoren zijn die dag actief met de schaaksport. Bij die vereniging staat al enige tijd het verbreiden van het schaken op het programma. Saillant detail daarbij is dat een voorloper van de Waagtoren, de schaakclub 0-0-0 (De Lange Rokade) in 1976 is opgericht met schaakmateriaal dat door het Hoogovens Schaaktoernooi gratis ter beschikking werd gesteld.

Een van de activiteiten die de schaakclub op 16 januari zal begeleiden zijn de schoolschaakwedstrijden in de Grote Kerk. Speciaal daarvoor heeft clublid Rob Freer twee dagen workshops op school gegeven. Naast het vertellen over zijn boeiende hobby heeft hij de leerlingen ook de eerste theorie van het spel zelf bijgebracht, waarna ze hun eerste spelletje daadwerkelijk konden spelen. Helemaal passend binnen de visie van het onderwijs en de schaakvereniging onder het motto.: "Laat me beleven en ik leer". Tijdens het Tata Steel Chess Tournament in de Vest, gaan twaalf schoolteams uit groep 7 en 8, met elk zes deelnemers, de strijd met elkaar aan. De hoop, die hieruit naar voren komt is: ,,Wie weet zien we ze over tien jaar terug als schaakgrootmeester op het Tata toernooi.'' Overigens bestaat, zowel bij de gemeente Alkmaar en de scholen de wil, schaaklessen door clubschakers te laten geven.

Voor iedereen die het schaken niet, of beperkt machtig is, organiseert De Waagtoren sinds kort ook workshops. ,,Als schaakvereniging krijgen we regelmatig verzoeken van volwassenen, die het schaakspel graag willen leren en dus niet lid zijn van een schaakvereniging hen het spel bij te brengen. Ook mensen,die ooit in hun jeugd hebben geschaakt en nu van mening zijn dat hun schaakniveau voor een schaakclub te laag ligt, komen naar ons toe en vragen of ze op latere leeftijd nog wel lid van een schaakvereniging kunnen worden. Dat kan zonder enig probleem, want het niveauverschil binnen iedere schaakvereniging is groot. Het gaat er bij de meeste leden om een gezellig partijtje te schaken en het denkvermogen niet te laten versukkelen.'' Daarom is de Waagtoren sinds 15 januari gestart met schaaklessen voor volwassenen (niet-leden) op de dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 in Grand café het Gulden Vlies, Koorstraat 30, Alkmaar. Aanmelden kan via publiciteit@waagtoren.nl. Voor de meer doorgewinterde clubschakers verzorgt de Waagtoren diverse toernooien, waaraan ook schaakmeesters deelnemen.

Een andere activiteit is het symposium 'Schaken (top)Sport en Cultuur; Leren van Elkaar!' Aan bod komen thema's als fysieke topsport en topschaken en talentonwikkeling. Informatie daarover op: schaken@tigsports.nl.