• Eric Coolen

Alkmaar in Beeld: Diederik Sonoy

Hof is vernoemd naar geuzenleider

ALKMAAR In de reeks Alkmaar in Beeld wordt aandacht besteed aan Alkmaar door middel van tekeningen van illustrator Eric J. Coolen (1965). Hij is publiekswinnaar van Kunst- en Cultuurprijs De Olifant 2013 en tekent voor uitgeverijen, bedrijven en instanties. Deze week aandacht voor Diederik Sonoy

Sonoy (1529-1597) was een beroemd geuzenleider. Onder leiding van Sonoy werd in 1573 de omgeving van Alkmaar onder water gezet waardoor het Spaanse beleg van Alkmaar mislukte.

In 1572 benoemde Willem van Oranje hem tot stadhouder van Enkhuizen en tot gouverneur van het Noorderkwartier. Sonoy vocht met de Watergeuzen in de Zeeslag op de Eems. Na het mislukken van het beleg van Alkmaar verloren de Spanjaarden ook de Slag op de Zuiderzee. Rond deze tijd toonde Sonoy geen genade voor katholieken. Onder zijn bewind vielen er vele doden.

Sonoy bleef lange tijd een machtig man maar raakte in 1588 zijn macht kwijt. Vanwege zijn verdienste ontving hij van de Staten van Holland jaarlijks een pensioen van 1000 pond. Sonoy stierf in 1597 en werd begraven in de Petruskerk te Pieterburen.

HOF Het Hof van Sonoy aan de Lombardsteeg/Veerstraat is een rijksmonument. Op deze plek bevond zich eerder het Witte Hof of het Sint Maria Magdalena Klooster. Alkmaar kreeg in 1572 het klooster in bezit en het hof werd toen gebruikt om dakloze stedelingen een onderkomen te bieden. Deze stedelingen waren dakloos omdat hun woningen waren gesloopt voor de aanleg van de nieuwe stadsmuren tijdens het Spaanse beleg. Na het beleg kocht Diederik Sonoy het hof.

Na Sonoy werd Mr. Willem van Bardes de nieuwe eignaar. Hij liet de opvallende achtkantige toren in het hof bouwen. Het poortje voor het hof bevat het familiewapen van Bardes. In 1743 kwam het hof in handen van de Hervormde Gemeente. Het werd toen een tehuis voor bejaarde mannen en vrouwen. Het poortje is in de 70-er jaren gerestaureerd door de Historische Vereniging Alkmaar.