• Alarmerend nieuws over de gewone pad.

    Pixabay

Alarm rondom afname padden

HEILOO De paddenwerkgroep Heiloo die zich ieder voorjaar sterk maakt om allerlei amfibieën tijdens paartijd veilig over de diverse wegen te zetten, maakt zich zorgen over het feit dat zij de laatste drie jaar een flinke terugname in het aantal padden ziet. In Heiloo werd maar liefst een derde minder amfibieën geteld. 'Het geheel geeft een somber beeld', aldus coördinator Els Meurs.

Paddenwerkgroep Heiloo heeft van 18 februari tot 12 april diverse amfibieën veilig naar het water overgezet. Aan de Zandersloot 1155 gewone padden, 875 bruine kikkers en 317 kleine watersalamanders. Op de Belieslaan werden 414 gewone padden, 33 bruine kikkers en 36 kleine watersalamanders veilig overgezet. Els: 'Een niet geringe bezorgdheid is dit jaar bij ons aanwezig, aangezien de laatste drie jaar een langzame afname van de Gewone pad is geconstateerd. On 2017 telden wij nog 3106 padden. In 2018 was dat al teruggelopen naar 2674 en dit jaar hebben we nog maar 1155 padden geteld. Bij het overleg heden met PWN en de overige paddengroepen Noord-Kennemerland is over de
gehele linie (Noord- en Zuid Kennemerland) een afname padden van 30% geconstateerd. In Heiloo telden wij 1/3 minder amfibieën.'

Verondersteld wordt dat de zeer droge zomer 2018 hier debet aan is. 'Padden zijn echte landdieren, zonder enige verkoeling of regen zullen veel dieren verdrogen. Verdroogde dieren zijn ook aangetroffen. Daarbij genomen dat ook de insectenafname, dus de voedselvoorziening, een zeer bepalende rol speelt is sterven voor de hand liggend. Het onderzoek naar de biodiversiteit geeft nu ook aan in haar onlangs verschenen rapport dat 40% van de amfibieën dreigt te verdwijnen.'

Het geheel geeft een somber beeld. Toch belet het de paddenwerkgroep niet volgend jaar in 2020 weer volop in actie te komen de trekkende padden, kikkers en salamanders veilig naar hun voortplantingswater te leiden.