• De verkeerstelpunten in Heiloo.

    Gemeente Heiloo

16 nieuwe vaste meetpunten brengen verkeersstromen in kaart

HEILOO  Meten is weten. Om de huidige en toekomstige verkeerstromen in Heiloo in kaart te brengen, komen er 16 nieuwe vaste meetpunten bij. De telpunten meten de hoeveelheid verkeer, de snelheid en het soort voertuig. De tellingen maken het effect van grote infrastructurele veranderingen zichtbaar, wat kan leiden tot het aanpassen van verkeersmaatregelen. De werkzaamheden voor het aanbrengen van de eerste 9 meetlussen starten op 5, 6 en 7 december. De rest volgt in de loop van 2019.

Op dit moment zijn er zeven vaste telpunten in Heiloo: vier op de Kennemerstraatweg en een op het Malevoort, Kanaalweg en de Omloop. Uitgebreid meten gebeurt nu periodiek met tijdelijke verkeerstellers, de zogenaamde draadjes over de weg. Door de aansluiting op de A9, de komst van in totaal bijna 2000 woningen en de aanleg van de spooronderdoorgang op de Vennewatersweg, veranderen de verkeerstromen. Dit heeft effect op het hele
wegennet van Heiloo. Om de verkeersaantallen, snelheden en de voertuigcategorie (licht, middelgroot of groot) voor en na de infrastructurele veranderingen goed te meten, is in het verkeersbeleid besloten om 16 extra vaste telpunten aan te brengen. De actuele cijfers worden verwerkt in het verkeersmodel om te zien of aanvullende maatregelen op het verkeersbeleid nodig zijn.

Momenteel wordt er gewerkt aan het aanbrengen van de eerste negen meetlussen in het wegdek op verschillende locaties in Heiloo. Doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar ondervindt wel hinder. Uitzondering hierop is de Stationsweg. Deze wordt op 6 december van 20.00 tot 00.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer om de meetlus tussen de Kennemerstraatweg en de Breedelaan aan te brengen. Verkeersregelaars leiden dit in goede banen. In 2019 volgen nog zeven locaties.

Bij iedere locatie van een meetlus, komt aan de kant van de weg een kastje, meestal voorzien van een klein zonnepaneel. Hierin zit de telapparatuur. De gegevens worden op afstand uitgelezen en opgenomen in een database. De meetpunten meten 24/7, 365 dagen per jaar. De cijfers kunnen ook gebruikt worden bij het bepalen van een nieuwe weginrichting, wegafsluitingen en omleidingen. Naast de vaste telpunten in Heiloo worden ook de gegevens gebruikt van twee vaste telpunten in de gemeente Bergen
Link naar PDF bestand(Vennewatersweg en Heilooër Zeeweg).