• Theo van Velzen van Theo van Velzen Bronbemaling BV, de vrijwilligers van het dieselgemaal Joop Koppens, Pieter Hiemstra en Wytze Hiemstra, en Monique Bellis en Anita Leduc van AVIA Alkmaar.

    Rob Verhagen

Sponsors en Adapt redden deelname dieselgemaal aan Gemalendag

01-05-2019, 12:17 | Lezersnieuws | Bestuur

Het dieselgemaal uit 1913 aan de C. v.d. Lindenkade 33 kan dit jaar weer meedoen aan de Nationale Molen- en Gemalendag op zaterdag 11 mei.

Deelname was lang onzeker, maar dankzij sponsors die erfgoedstichting Adapt wist te vinden voor de benodigde diesel en smeerolie, zagen de laatste drie vrijwilligers het weer zitten om het gemaal opnieuw in bedrijf te stellen.

Dit dieselgemaal hield tussen 1913 en 1988 het waterpeil op orde in de oudste polder ter wereld, de Achtermeer. Dit provinciaal monument is een van de oudste nog werkende dieselgemalen van Nederland, gebouwd door Werkspoor Amsterdam in 1912-1913.

Door de nieuwe Woningwet uit 2015 dreigt het monument tussen wal en schip te geraken. Daardoor wordt de motivatie van de laatste vrijwilligers erg op de proef gesteld.

In 2011 leek het verstandig om het gemaal als erfgoed onder te brengen bij woningcorporatie Van Alckmaer. Maar sinds de nieuwe Woningwet mogen deze hun middelen vrijwel alleen nog maar uitgeven aan volkshuisvesting en niet meer aan andere zaken.

De woningcorporatie moet zich aan de wet houden en daardoor heeft Van Alckmaer voor de exploitatie geen geld meer beschikbaar.

De vrijwilligers moeten daardoor steeds elders leuren om diesel en smeermiddelen, terwijl het gemaal maandelijks meerdere uren moet draaien om het in goede staat te houden.

Toen Adapt hoorde van dit probleem zag de erfgoedstichting meteen de noodzaak om het tij snel te keren. De vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het gemaal. Verlies van hun vakmanschap zou desastreus zijn voor het behoud van het historische gemaal in werkende staat.

Adapt wilde de vrijwilligers snel laten merken dat de Alkmaarse samenleving waardering heeft voor hun vrijwillige inzet.

Adapt vond een anonieme donateur die een tv-reportage over het dieselgemaal wilde sponsoren van lokale omroep Alkmaar Centraal. Tijdens de opnames kwam tankstation AVIA aan de Willem de Zwijgerlaan de vrijwilligers verrassen met brandstofcheques voor 300 liter diesel, voldoende voor de rest van 2019.

Adapt benaderde ook Theo van Velzen Grondboortechniek en Bronbemaling BV. De eigenaar kwam de volgende dag meteen een flinke hoeveelheid dure smeerolie afleveren speciaal voor klassieke motoren.

Ten slotte doneerde Rotaryclub Alkmaar-De Waag een potje met zakgeld voor de vrijwilligers, waarmee ze bijvoorbeeld hun reiskosten kunnen betalen naar de jaarlijkse vrijwilligersdag van de Nederlandse Gemalenstichting, en voorlopig klein onderhoud kunnen betalen.