• Witte Kerk Sint Pancras

    André Mus

Coalitie voor behoud Witte Kerk Sint Pancras

18-03-2019, 08:16 | Lezersnieuws | Bestuur

De Alkmaarse erfgoedstichting Adapt heeft zich aangesloten bij de coalitie van enkele partijen uit Sint Pancras die de Witte Kerk willen behouden om het een belangrijke plek te geven in het sociaal-culturele leven in het dorp. Pancrassers Dorien Tamis en Hans Peter Corbee leiden deze coalitie.

Het kerkgebouw is een rijksmonumentaal gebouw anno 1550 en een gezichtsbepalend kenmerk van het dorp Sint Pancras.

Kerk te koop wegens ontkerkelijking
De Protestantse Gemeente in Sint Pancras heeft onlangs het rijksmonument samen met het naastgelegen verenigingsgebouw ‘De Rank’ te koop moeten zetten wegens de krimp in de kerkgemeenschap. De kerk wordt verkocht met bijbehorende ondergrond, aanliggend kerkhof, tuin en baarhuisje.

Het idee is om de Witte Kerk een prominente functie te geven in het sociaal-culturele dorpsleven. In Sint-Pancras vindt men inspiratie in het naastgelegen Oudorp. Daar verkocht de Protestantse Gemeente het Witte Kerkje De Terp aan erfgoedorganisatie BOEi. Deze verhuurt het kerkje aan Stichting Op De Terp die het exploiteert.

Multifunctioneel gebruik
Vrijwilligers uit heel Oudorp zetten zich in voor deze stichting. De huur wordt opgebracht door er allerlei activiteiten te laten plaatsvinden, variërend van trouwerijen, uitvaarten, kerkdiensten, concerten, meditatie en lezingen.

Zoeken naar juiste organisatievorm
Er zijn ook andere manieren mogelijk waarop de Witte Kerk in Sint Pancras wordt verworven en geëxploiteerd. Adapt denkt momenteel mee met de initiatiefnemers over de voor- en nadelen van alle mogelijke varianten. Voor de financiering kan Adapt mogelijk iets betekenen, mits er ook vanuit de dorpsgemeenschap financieel draagvlak blijkt te zijn.

Overtuigend plan
Van belang is om met een doordacht plan te komen dat het College van Kerkrentmeesters en diens adviseurs overtuigt dat de toekomst van deze kerk in goede handen is bij dit initiatief. Doorslaggevend zal ook de steun zijn van de Stichting Vrienden van de Witte Kerk.

Niet zonder vrijwilligers
De initiatiefnemers streven nadrukkelijk naar een plan dat zo breed mogelijk gedragen wordt in het dorp. De duurzame vrijwillige inzet van de Pancrasser dorpsgemeenschap zal cruciaal zijn om tot een kostendekkende exploitatie te komen. Nieuwe ideeën en steun zijn daarom nog steeds welkom.

Meedoen
Dorien Tamis en Hans Peter Corbee zijn de trekkers en woordvoerders van deze coalitie. Zij zijn te bereiken per e-mail via WitteKerkSintPancras@gmail.com.