• iet.timmermans

Marginaal

ALKMAAR Van een echte Amsterdamse, die verliefd werd op Alkmaar. Opgegroeid in de 60'er-jaren. Met veel muziek, boeken en 'wij'. Die kinderen en kleinkinderen kreeg, een kwart eeuw in het krantenvak zat en nog steeds nieuwsgierig en kritisch is.

Inspraak

Zeer verbaasd was ik om te lezen dat wederom een bewoner zich heeft uitgesproken tegen de aanleg van natuurbegraafplaats Geestmerloo. Nadat de buurt enkele jaren geleden akkoord is gegaan en de aanleg zou beginnen, is een groep mensen twee jaar daarna alsnog een bezwaarprocedure gestart. De uitspraak en het hoger beroep heeft nog eens jaren geduurd. Zij werden in het ongelijk gesteld. In oktober wordt begonnen met de aanleg. Het moet minstens vijf jaar geleden zijn dat het merendeel van de bewoners in de omringende wijken zich akkoord verklaarde met de komst van een natuurbegraafplaats in een gebied tussen Geestmerambacht en Daalmeer Noord-Oost. Daar gingen verschillende, druk bezochte, inspraakavonden aan vooraf. Met als resultaat groen licht voor de aanleg van deze unieke voorziening in Alkmaar. Waar niet alleen een begraafplaats komt, maar ook kan worden gewandeld, gefietst en gevaren. Toegegeven, de Koele Kreken (zoals het terrein op de tekentafel heette) zou als uitbreiding van Geestmerambacht een prachtig natuurgebied worden. Totdat het slechter ging met de provinciale en gemeentelijke financiën en de plannen noodgedwongen moest worden bijgesteld. Er werd gezocht naar alternatieven. Een verhuizing van de drafbaan naar dit gebied zag niemand zitten en ook heeft de buurt kunnen voorkomen dat er een baggerdepot zou komen. Gelukkig maar. Maar dood gaan we allemaal. En de vraag naar begraven in de natuur, zonder zerken en rijtjes graven, neemt toe. De ondernemer heeft beloofd er een mooi gebied van te maken. Waar niet alleen begraven wordt, maar waarvan meer dan de helft van het terrein wordt bestemd voor recreatie. Zo wordt de Koele Kreken een eindstation voor sommigen en een recreatiegebied voor anderen. Bewoners betrekken bij de woonomgeving vind ik nog steeds een prima wijze om met elkaar in een buurt te leven. Wil je iets veranderen of toevoegen in je buurt, dan probeer je zoveel mogelijk medestanders te krijgen met behulp van handtekeningen en benader je de desbetreffende gemeentelijke afdeling. Pas als de hele buurt akkoord gaat, is er een kans van slagen. Maar inspraak kan ook te ver gaan. Het kan toch niet zo zijn dat de meeste bewoners geen enkel bezwaar hebben, er dure procedures zijn gevoerd en onderzoeken gedaan en de uitspraak toch niet door iedereen wordt geaccepteerd! Wat is het akkoord van al die honderden buurtbewoners vijf jaar geleden dan nog waard?
Marge
alkmaarsweekblad@bdu.nl